photo des personnage

naruto
naruto
sasuke
sasuke
sakura
sakura
kakashi
kakashi
jiraya
jiraya
itachi
itachi
orochimaru
orochimaru

technique

naruto
naruto
sasuke
sasuke
sakura
sakura
kakashi
kakashi
jiraya
jiraya
itachi
itachi
orochimaru
orochimaru